Pozostałe wyroby i usługi

Wyroby prefabrykowane z blach

Elementy wycinane z blachElementy wycinane z blach

Cięcie blach laserem możliwe jest do grubości 30 mm, przy czym stół roboczy ma wymiar 2000x8000 mm.
Cięcie strumieniem wody umożliwia wycinanie elementów z blach o grubości do 200 mm, a maksymalny gabaryt to 2000x8000 mm.
Cięcie plazmą blach do grubości 150 mm i maksymalny format 3000x12000 mm.

Elementy wypalane plazmą/gazem/laserem wykonywane są zgodnie z normą PN EN ISO 9013